EXCLUSIVE FEMINE PREMIUM SUPERFOOD CONSUMPTION.

Selamat datang ke laman web Ahda Wellness. Terma dan syarat yang dinyatakan di bawah terpakai kepada semua pelawat dan pengguna Ahda wellness. Anda terikat dengan terma dan syarat ini selagi anda menggunakan https://ahdawellness.com/.

1. Umum

Kandungan terma dan syarat boleh diubah, dipindahkan atau dipadamkan pada bila-bila masa. Sila ambil perhatian bahawa Ahda Wellness mempunyai hak untuk menukar kandungan terma dan syarat tanpa sebarang notis. Sebarang pelanggaran peraturan dan peraturan terma dan syarat ini, Ahda Wellness akan mengambil tindakan segera terhadap pesalah.

2. Kandungan Laman & Hak Cipta

Melainkan dinyatakan sebaliknya, semua bahan, termasuk imej, ilustrasi, reka bentuk, ikon, gambar, klip video, dan bahan bertulis dan lain-lain yang muncul sebagai sebahagian daripada laman sesawang ini, dengan kata lain “Kandungan Laman Sesawang” adalah hak cipta, tanda dagangan, pakaian perdagangan dan/atau harta intelek lain yang dimiliki, dikawal atau dilesenkan oleh Ahda Wellness.

3. Komen dan Maklum Balas

Semua komen dan maklum balas kepada https://ahdawellness.com/ akan kekal sebagai hak milik Ahda Wellness. Pengguna hendaklah bersetuju bahawa tidak akan ada ulasan yang dikemukakan kepada https://ahdawellness.com/ akan melanggar mana-mana hak mana-mana pihak ketiga, termasuk hak cipta, tanda dagangan, privasi hak peribadi atau hak milik lain. Tambahan pula, pengguna hendaklah bersetuju bahawa tidak akan ada kandungan bahan yang menyalahi undang-undang, kesat atau lucah yang dihantar ke laman sesawang. Pengguna akan menjadi bertanggungjawab sepenuhnya terhadap sebarang kandungan ulasan yang dibuat.

4. Informasi produk

Kami menjamin semua produk sebenar akan sama seperti yang ditunjukkan pada monitor.

5. Pautan ke Laman Sesawang lain

Sebarang pautan akses ke Laman Sesawang pihak ketiga adalah atas risiko anda sendiri. https://ahdawellness.com/ tidak akan berkaitan atau melibatkan mana-mana laman sesawang sedemikian jika kandungan/produk pengguna rosak atau kehilangan mempunyai sebarang kaitan dengan laman sesawang pihak ketiga.

6. Maklumat Ketidaktepatan

Dari semasa ke semasa, mungkin terdapat maklumat tentang https://ahdawellness.com/ yang mengandungi ralat tipografi, ketidaktepatan, peninggalan, yang mungkin berkaitan dengan penerangan produk.

 

Translate »