EXCLUSIVE FEMINE PREMIUM SUPERFOOD CONSUMPTION.

Inovasi

Inovasi dalam pelbagai aspek

Ahda Wellness tidak hanya berinovasi dari segi kualiti produk tetapi juga menekankan inovasi dalam rancangan pemasaran, strategi perniagaan dan model perniagaan. Setiap kali inovasi baru ditemui, ia akan terus diterapkan dalam komuniti Ahda Wellness.

Aspek Inovasi

Bahan Produk

Penyelidikan dan ujian klinikal akan dibuat untuk memastikan bahawa bahan-bahan yang digunakan dalam produk memberi kesan terbaik kepada pengguna.

Pembungkusan produk

Inovasi pembungkusan produk untuk mudah menarik minat pelanggan seterusnya ahli dapat menjana lebih banyak jualan.

Strategi Perniagaan

Strategi perniagaan terkini dan sesuai dengan keadaan teknologi semasa untuk memudahkan anda menjual produk.

Pelan pemasaran

Inovasi pelan pemasaran dan kemahiran mencari pelanggan yang lebih efektif dan mudah.

Translate »